Slovanský dům jako ikona nákupní třídy s bohatou historií

Slovanský dům každý zná jako ikonu nákupní třídy Na Příkopě a jako jedinečnou nákupní destinaci v centru Prahy. Jaká je historie místa ve kterém se nachází? Pojďme se vrátit do minulosti a oživit si bohatou historii Slovanského domu.

Slovanský dům (původně Vernierovský palác) vznikl spojením dvou středověkých domů. Na konci  16. století tyto dva domy spojil tehdejší majitel Samuel rytíř Nejepínský.  Začal s budováním renesančního paláce, který palác nedostavěl. Poté v roce 1695 renesanční dům dostal do majetku baron Jan Bartoloměj Vernier de Rougemont. Přestavěl jej na barokní palác, který s největší pravděpodobností navrhnul  Jean Baptiste Mathey. V tomto období byly vybudovány dva symetrické portály, průčelí se střešním altánem, francouzská zahrada a dům byl napojen na obecní vodovod. Zahradou tak propojil ulici Na Příkopě s Jindřišskou ulicí. Zahrada je udržována ve stejném stylu i dnes, důkazem čehož jsou staleté platany.

V 18. století zde byla obrazárna a palác patřil rodu Vršovců. Od Vršovců připadl palác hrabatům Příchovským, kteří po roce 1757 museli zahájit jeho opravy v důsledku pruské dělostřelby. Poté palác vydražil Jan Václav Tuskany, velkoobchodník a válečný dodavatel. Tuskany nechal objekt klasicistně přestavět Filipem a Františkem Hegerovými. Palác se zvýšil o jedno patro a průčelí do ulice dostalo vzhled, který známe dnes. Z původní raně barokní architektury zůstaly zachovány dva symetrické portály. Palác byl tehdejšími majiteli využíván k obchodním a průmyslovým účelům. Leopold Dormitzer vybudoval v přilehlých objektech textilku, ale v důsledku přeměny okolí, kde vyrůstaly hotely, banky a restaurace, se textilní výroba příliš dlouho neudržela. V roce 1873 získal palác spolek Deutsches Kasino a paláci se začalo říkat Německý dům, kde byly herny, restaurace, kasino i kulečník a byl i místem, kde se konaly společenské a politické akce.

 V letech 1933 a 1934 došlo opět k přestavbě podle návrhu architekta F. Lehmanna. Byla zničena barokní přístavba za hlavní budovou a vystavěna železobetonová stavba s opukovými obklady. Po 2. světové válce byl palác vyvlastněn a nazván Slovanským domem. Nyní je Slovanský dům památkou zapsanou ve Státním seznamu kulturních památek jako palác Vernierovských.